Оценка на нуждите от обучение. Обучителни програми

Оценка на нуждите от обучение. Обучителни програми

Оценка на нуждите от обучение, разработване на обучителни програми, базирани на подхода на компетенциите.