Подслон и подкрепа на бременни и на майки и бебета

Подслон и подкрепа на бременни и на майки и бебета

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат 24 часова подкрепа на майките в умения за родителстване и изграждане на емоционална връзка с бебето в услугата „Звено майка и бебе”. Услугата се предоставя само в КСУДС Шумен и Стара Загора.
В плана за подкрепа могат да бъдат включени:
•    срещи с психолог, в определена интензивност и честота, в които разговорът е насочен конкретно към проблематиката, оценява се типа психично страдание и нуждата от подкрепа в определените области. 
•    със социален работник (целта е да се преодолее социалната изолация, да се предостави подкрепа на хора имащи затруднения в ежедневните ангажименти  в дома и извън него, социално придружаване, медииране между човек и институциите)
•    с педагог
•    с логопед (преодоляване на различни нарушения на речта и езика, гласовите нарушения, нарушенията в гълтането – дисфагия (според най-новите тенденции) 
•    консултиране с юрист по конкретен повод, касаещ наказателен процес (при хора преживели насилие или са били свидетели на такова) или граждански процес (разводи, попечителство на децата, наследство).