Предстои детето ми да участва в правни процедури (изслушване и разпит, експертиза, показания в съда и други).

Предстои детето ми да участва в правни процедури (изслушване и разпит, експертиза, показания в съда и други).

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат: 
•    Правно консултиране; 
•    Подготовка и изслушване/разпит в специализирано помещение; 
•    Придружаване по време на правните процедури.