Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие - сборник с полезна информация, изработен по проект Data MOSAIC

Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие - сборник с полезна информация, изработен по проект Data MOSAIC

Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие? Какви са най-важните стандарти, препоръки и обещаващи практики за защита на тези деца чрез събиране на данни и мониторинг?

Представяме ви сборник с изчерпателна информация по темата, който е изготвен в рамките на  проекта „Данни за мониторинг на безопасността на лишените от свобода деца“ (Data MOSAIC), който има за цел да подобри практиките за събиране на данни, насочени към справяне с насилието над деца в местата за лишаване от свобода за деца в Ирландия, България, Румъния и в крайна сметка в цяла Европа.

Сборникът събира на едно място законодателната рамка в страните от ЕС, добри практики, прилагани на национално равнище, разпоредби и стандарти, конвенции и договори, ръководни и стандартизиращи документи и доклади, механизми и инициативи в областта на правата на човека на международно и европейско равнище.

Изработен е чрез приноса на експерти по закрила на детето и държавни служители от 25 държави членки на ЕС.

Можете да изтеглите сборника от този линк:

https://justicewithchildren.org/en/resource/monitoring-violence-against-children-criminal-justice-detention-compendium-international

Проектът Data MOSAIC се изпълнява в България, Румъния и Ирландия от ръководещата организация Penal Reform International (PRI), в партньорство с Институт по социални дейности и практики (ИСДП), България, Fundatia Terre des Hommes Румъния, Fundación Tierra de hombres, Испания и Universidade NOVA de Lisboa, Португалия.Проектът е финансиран от Програма за граждани, равенство, права и ценности на Европейския съюз (CERV-2022-DAPHNE).