Темата „Застъпничество и посредничество“ на фокус по време на 22-рата годишна среща  на Институт по социални дейности и практики

Темата „Застъпничество и посредничество“ на фокус по време на 22-рата годишна среща на Институт по социални дейности и практики

За 22-ри път Институт по социални дейности и практики проведе своята традиционна годишна среща. Тя се проведе между 22 и 24 ноември в гр. Сапарева баня и събра близо 60 представители на организацията от градовете София, Шумен и Видин.

Основната тема, която обедини всички семинари и дискусии по време на събитието, беше „Застъпничество и посредничество“. Екипите от центровете на ИСДП в София и страната представиха  конкретни случаи от практиката си по застъпничество на деца, жертви или свидетели на престъпления, пред съда, образователни институции, отделите за закрила на детето и др. Бяха дискутирани предизвикателства в работата и възможни решения. Участниците в срещата се обединиха около това, че една от основните цели на експертите на ИСДП е да  гарантират правата на децата, като улесняват връзката на децата и настойниците им с институциите, както и комуникацията между самите институции, които имат отношение по случаите.

Проф. Нели Петкова, председател на УС на ИСДП, представи измененията в нормативната рамка по отношение на правата на децата, жертви и свидетели престъпления, и до какви промени в практиката водят те.

Изпълнителният директор на ИСДП – Звездица Ковачева, очерта стратегическите приоритети за развитие на организацията. Текущите проекти на Института бяха представени от Жаклина Андонова, а Евелина Терзийска посочи основните комуникационни цели.

Неформалната част на годишната среща традиционно беше посветена на дейности по сплотяване на екипите и колективни забавления.

 

Сдружение Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е една от най-големите неправителствени организации в България с над 70 специалисти, които работят в 5 центъра в гр. София, Шумен, Видин и Монтана. Повече от 20 години чрез своите социални услуги и проекти ИСДП изпълнява своята мисия да подкрепя деца и семейства в риск.