Нашите центрове ще предоставят безплатни онлайн услуги за всички граждани

Нашите центрове ще предоставят безплатни онлайн услуги за всички граждани

Бихме искали да ви информираме, че екипите на социалните услуги, управлявани от Институт по социални дейности и практики продължават да работят при засилени мерки за безопасност на клиентите и служителите като преминаваме на онлайн подкрепа, срещи, консултиране и директни срещи при изключителна необходимост.


По време на извънредното положение свързано с корона вируса, нашите центрове ще предоставят безплатни онлайн услуги за всички граждани, като:
- психологическа подкрепа;
- кризисна интеревенция на нуждаещи се деца и възрастни;
- посредничество за връзка с други услуги и подкрепа.


Ето контактите на центровете, в които можете да получите подкрепа по градове:

- Видин
КСУДС
Ул. "Княз Борис I" №25А
тел: 094600 606; 089552 24 62
скайп: ksuds_vidin

- Монтанa
Зона заКрила
ул. „Иван Аврамов“ 12, бл. „Аврора“№4;
096 30 01 34, 0897 01 13 47
скайп:zona montana

- София
ул."Пиротска"175
кв."Надежда" ул."Сава Филаретов"№23
Тел.02.9204238 и 02 9361026. ул."Пиротска"175 и кв."Надежда" ул."Сава Филаретов"№23
скайп: Център за обществена подкрепа София

- Шумен
КСУДС
ул. "Димитър Благоев" 10
0894412350 и 054 833 124
скайп: KSUDS_Шумен

- Шумен
"Зона заКрила"
гр. Шумен, ул."Димитър Благоев"10
тел. 0893 361 106
скайп: zonazakrila_sh