Библиотека
Виж всички
Кампании
 • #ПомислиПреди
  #ПомислиПреди

  Проблемът сексуално насилие и експлоатация на деца остава актуален за България през последните 10-12 години. Информацията за случаите на насилие и злоупотреба с деца ...

 • Ръцете горе - срещу телесното наказание над деца
  Ръцете горе - срещу телесното наказание над деца

  Ръцете горе - срещу телесното наказание над деца!   Институт за соци ...

 • Европейска кампания „Едно от пет”: Не позволявайте детето ви да стане обект на сексуално насилие
  Европейска кампания „Едно от пет”: Не позволявайте детето ви да стане обект на сексуално насилие

  Сексуалното посегателство и сексуалната експлоатация на деца е проблем, който засяга много повече хора, отколкото можем да предположим. Проблем, пред който все още си зат ...

 • Детство без решетки
  Детство без решетки

  Незабавна реформа в детското правосъдие за пълното зачитане на правата на децата в България поискаха неправителствени организации на специална преско ...

 • Насилието оставя следи за цял живот
  Насилието оставя следи за цял живот

  В контекста на дългогодишните ни целенасочени усилия за закрила на децата, жертви на насилие Институт по социални дейности и практики, с подкрепата на Община Видин, реализира информационна кампания ...

 • Кампания
  Кампания "Лоши традиции"

  Насилието не трябва да бъде традиция. Да предотвратим малтретирането на деца! Да спрем да нагрубяваме децата – думите нараняват!   Какви са последиците от боя като възпитателно сред ...