• Информационни листовки: Правата на децата в наказателното производство
 • ОТВОРЕНО ПИСМО Относно намеренията за отлагането на влизането в сила на Закона за социалните услуги
 • Позиция на проф. Нели Петрова, председател на управителния съвет на Институт по социални дейности и практики
 •  30 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
 • „Интегрираното предоставяне на подкрепа” - кръгла маса
 • ОБУЧЕНИЕ: ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ
 • ОБУЧЕНИЕ: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
 • ИСДП разработи методика и
 • Предстои издаването на информационни листовки за правата на децата при арест и участие в правни процедури
 • ДЕЦА В РИСК ОТКРИВАТ СИЛНИТЕ СИ СТРАНИ И ПЛАНИРАТ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
Информационни листовки: Правата на децата в наказателното производство ОТВОРЕНО ПИСМО Относно намеренията за отлагането на влизането в сила на Закона за социалните услуги Позиция на проф. Нели Петрова, председател на управителния съвет на Институт по социални дейности и практики  30 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО „Интегрираното предоставяне на подкрепа” - кръгла маса ОБУЧЕНИЕ: ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ИСДП разработи методика и "Инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи" Предстои издаването на информационни листовки за правата на децата при арест и участие в правни процедури ДЕЦА В РИСК ОТКРИВАТ СИЛНИТЕ СИ СТРАНИ И ПЛАНИРАТ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИСТИ next prev
Библиотека
Виж всички
Кампании