Нели Петрова

Нели Петрова

Председател на УС
Звездица Пенева-Ковачева

Звездица Пенева-Ковачева

Изпълнителен директор
Жаклина Андонова

Жаклина Андонова

Експерт Проекти и иновативни практики
Камелия Иванова

Камелия Иванова

Главен счетоводител
Антон Иванов

Антон Иванов

и.д. Директор на ЦОП Славейков, София
Янита Петрова

Янита Петрова

и. д. Директор на ЦОП Надежда, София
Валентина Тодорова

Валентина Тодорова

Директор на КСУДС, Видин
Венета Господинова

Венета Господинова

Директор на КСУДС, Шумен
Илина Гечовска

Илина Гечовска

Директор на ДЦЗП Зона заКрила, Монтана
Златка Йорданова

Златка Йорданова

Директор на ДЦЗП Зона заКрила, Шумен