Партньори и връзки

Партньори и връзки

Институт по социални дейности и практики е член на:

 • Международна обсерватория за младежко правосъдие (OIJJ)
 • Европейски съвет по младежко правосъдие (CJJ), от 2011 г.
 • Eurochild – Европейска мрежа за деца
 • SMES Europe - Европейска мрежа “Психично здраве и социално изключване”
 • APFEL – Европейска мрежа за развитие и обмен на практики по приемна грижа
 • Националната мрежа за децата в България
 • Национален съвет за социално включване
 • Национален съвет за закрила на детето

 

 

Партньори в реализирането на проекти и изследвания:

 • УНИЦЕФ
 •  ARSIS
 • Amici de Bambini
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Centrs Dardedze
 • Paramos vaikams centras
 • The National Association of Family Investments
 • The Resilience Research Centre
 • Фондация „ОУК”
 • IRTS de Loraine (Институт за социална работа Лорен – Франция)
 • Лаборатории CIEN
 • Include Youth
 • Il fiore del deserto
 • La Voix de l’Enfant
 • Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie “Dr. Alexandra Zugrăvescu”
 • Towarzystwo Nasz dom
 • Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse
 • Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil
 • Фондация “Фройдистко поле”
 • Програма "Леонардо Да Винчи", Проект № 134098-LLP-2007-BG-LMP
 • Програма за развитие на ООН в България
 • Световна банка - офис София
 • Делегация на Европейска комисия в България

 

 

 • Национално сдружение на общините в Р. България
 • Общини в градовете Варна, Видин, Габрово, Шумен, Пазарджик, София, Русе, Плевен, Монтана, Сливен
 • Съюз на съдиите в България
 • Министерство на Правосъдието – Главна дирекция «Изпълнение на наказанията»
 • Софийски университет ,,Св. Климент Охридски", Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 • Институт “Отворено общество”
 • Асоциация за подпомагане ресоциализацията на лишените от свобода
 • Движение за пенална реформа
 • Женевска инициатива в психиатрията
 • Фондация “Партньори – България”
 • Фондация “Стъпка по стъпка”
 • Фондация “Развитие на детето и семейството”
 • Сдружение “Център за независим живот”
 • Асоциация “Деметра”
 • Сдружение “Самаряни
 • ”Асоциация “Осиновени и осиновители”
 • SOS “Детски селища” – България
 • FICE – България
 • Фондация „АРК”
 • Международни социални служби – България и Женева
 • Асоциация „Дете и пространство”
 • АСА – Агенция за социо-икономически анализи»,
 • Български Червен Кръст
 • Движение на българските майки
 • Българска педиатрична асоциация
 • С.Е.Г.А.