Партньори и връзки

Партньори и връзки

Институт по социални дейности и практики е член на:

 • Eurochild – Европейска мрежа за деца
 • APFEL – Европейска мрежа за развитие и обмен на практики по приемна грижа
 • PROMISE – BARNAHUS – Европейска мрежа, която обединява усилията на различни професионалисти в борбата с насилието над деца
 • Child-Friendly Justice European Network (CFJ-EN) – Европейска мрежа, която има за цел да подкрепи европейските държави-членки при адаптирането на техните съдебни системи към принципите на съобразеното с детето правосъдие
 • Националната мрежа за децата в България
 • Национален съвет за закрила на детето

  Партньори в реализирането на проекти и изследвания:
 • УНИЦЕФ
 • ARSIS
 • United Nations Development Programme
 • Amici de Bambini
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Centrs Dardedze
 • Paramos vaikams centras
 • The National Association of Family Investments
 • The Resilience Research Centre
 • Фондация „ОУК”
 • IRTS de Loraine (Институт за социална работа Лорен – Франция)
 • Лаборатории CIEN
 • Include Youth
 • Il fiore del deserto
 • La Voix de l’Enfant
 • Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie “Dr. Alexandra Zugrăvescu”
 • Towarzystwo Nasz dom
 • Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse
 • Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil
 • Penal Reform International
 • Fundatia Terre des Hommes - Aide A L'es Enfants Dans Le Monde
 • Fundación Tierra de hombres España
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU Leuven), Белгия
 • UNIVERSITE PARIS NANTERRE, Франция
 • INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA, Португалия
 • UNIVERSITE DE SHERBROOKE, Канада
 • Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B), Белгия
 • Програма за развитие на ООН в България
 • Световна банка - офис София
 • Делегация на Европейска комисия в България
 • Национално сдружение на общините в РБългария
 • Общини Варна, Видин, Габрово, Шумен, Пазарджик, София, Русе, Плевен, Монтана, Сливен, Стара Загора, Нови Пазар, Исперих, Лясковец, Перник, Венец, Дупница
 • Съюз на съдиите в България
 • Министерство на Правосъдието – Главна дирекция «Изпълнение на наказанията»
 • Софийски университет ,,Св. Климент Охридски",
 • Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 • Институт “Отворено общество”
 • Асоциация за подпомагане ресоциализацията на лишените от свобода
 • Движение за пенална реформа
 • Фондация “Партньори – България”
 • Фондация “Стъпка по стъпка”
 • Фондация “Развитие на детето и семейството”
 • Сдружение “Център за независим живот”
 • Асоциация “Деметра”
 • Сдружение “Самаряни
 • ”Асоциация “Осиновени и осиновители”
 • SOS “Детски селища” – България
 • FICE – България
 • Фондация „АРК”
 • Международни социални служби – България и Женева
 • Асоциация „Дете и пространство”
 • Български Червен Кръст
 • Движение на българските майки
 • Българска педиатрична асоциация