Ново европейско изследване за безопасността на децата, лишени от свобода

Децата в затворите са изправени пред различни форми на насилие, но нямаме яснота за мащаба му поради недостатъчно събрани данни. Най-новото европейско ...

17 юли 2024

Обучават ученици как да изграждат дружелюбна училищна среда, без насилие, по международния проект CARING

Как да създадем сигурна и безопасна училищна среда, да разпознаваме и да се противопоставим на вредните социални норми, които предизвикват насилие? ...

1 юли 2024

Да сме по-информирани и по-чувствителни към темата за насилието в училище, призовават ученици, участници в международния проект CARING

               Да станеш жертва или свидетел на насилие в училище не е рядкост и търсенето на подкрепа в та ...

12 юни 2024

Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие - сборник с полезна информация, изработен по проект Data MOSAIC

Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие? Какви са най-важните стандарти, препоръки и обещаващи практики за защита на тези д ...

10 юни 2024

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП с награда „Златна ябълка“ за цялостен принос към правата и благосъстоянието на децата

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП беше удостоена с наградата „Златна ябълка“ за цялостен принос към правата и благос ...

3 юни 2024

Обсъждат разпространение на модела за подкрепа на деца, жертви на насилие, „Зона ЗаКрила“ в цялата страна

        Как с новата нормативна база и досегашния си опит можем да разпространим модела за подкрепа на деца, жертви на ...

17 май 2024

БТА: Моделът „Барнахаус“ и работата по "Зона заКрила" обсъждат на кръгла маса в Шумен

Моделът за закрила и възстановяване на деца, жертви на насилие „Барнахаус“, опитът с него в България и прилагането му на територията на об ...

15 май 2024