Училището като сигурно място за децата

Училището като сигурно място за децата

 

Слоган: „Учители и родители заедно могат да спрат агресията в училище”

 

Кампанията е част от проект „Укрепване на силните страни на детето за превенция насилието”.

 

Насочена е към родители и учители, като отговорни възрастни, чиято мисия е да осигурят сигурна среда в която децата да се учат и формират като уверени и справящи се хора.

 

Кампанията цели:

  • да обърне внимание на нуждата от безопасна и подкрепяща училищна среда;
  • да предизвика обществен дебат относно начините и формите за по-добро взаимодействие между родители и учители;
  • да апелира за повече взаимно уважение, подкрепа и доверие между родители,  учители и ученици;

В рамките на периода е предвидена активна медийна кампания включваща излъчването на видео и аудио клип, поставянето на билборди, онлайн банери, различни активности в социалните мрежи, интервюта и информационни срещи със специалисти и обучители на Институт за социални дейности и практики.

Кампанията няма никакви търговски цели и в нея не се споменават търговски марки.