Училището като сигурно място за децата

Училището като сигурно място за децата

Слоган: „Учители и родители заедно могат да спрат агресията в училище”

 

Кампанията е част от проект „Укрепване на силните страни на детето за превенция насилието”. Проектът представлява един цялостен подход, основан на Резилианс за превенция на агресията и насилието  между деца, за изграждане на добро отношение, основано на подкрепа на учителите,  взаимодействието между учители и родители,  участието на децата на партньорите от общността. Чрез реализиране на стратегическо партньорство с училища и адаптирайки практики може да се допринесе значително за повишаване ресурсите на образователната системата за превръщане на училището в среда без насилие.

 

Насочена е към родители и учители, като отговорни възрастни, чиято мисия е да осигурят сигурна среда в която децата да се учат и формират като уверени и справящи се хора.

 

Кампанията цели:

  • да обърне внимание на нуждата от безопасна и подкрепяща училищна среда;
  • да предизвика обществен дебат относно начините и формите за по-добро взаимодействие между родители и учители;
  • да апелира за повече взаимно уважение, подкрепа и доверие между родители,  учители и ученици;

В рамките на периода е предвидена активна медийна кампания включваща излъчването на видео и аудио клип, поставянето на билборди, онлайн банери, различни активности в социалните мрежи, интервюта и информационни срещи със специалисти и обучители на Институт за социални дейности и практики.

Кампанията няма никакви търговски цели и в нея не се споменават търговски марки.

Всяко училище вероятно би искало да бъде мястото, където децата се срещат с духовното и тази среща някак не се вписва в проблема с насилието. Училището би трябвало да е мястото на децата, мястото където се чувстват приети, сигурни, подкрепяни.
Пространство на търсене, на опитване, на успехи и трудности, но пространство на детето, негово място. Възприемането на училището като такова пространство от всяко дете наистина би го превърнало във фактор за резилианс.

Училището е сред обществените институции, които имат изключителен принос за себеоценката и себевъзприемането на всеки от нас. Учителят има символичното значение на водач, наставник, будител. Как детето се чувства прието от училището, от своя учител, от своите учители има изключително значение за неговото израстване. Днес по-често се говори и пише за неудачите на училището, за това, че децата са станали други, че не можем да се справяме с тях - не уважават никого, не се интересуват от важните неща, а от преходните и модерните. Насилието в училище сякаш става все по-признат проблем, но решението му се търси повече в откриването на виновния.

РЕСУРСИ СЪЗДАДЕНИ ОТ ЕКИПА НО ИСДП И СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА ПОЛЗВАНЕ

https://sapibg.org/bg/book/reziliansat-kak-da-go-prilagame РЕЗИЛИАНСЪТ - КАК ДА ГО ПРИЛАГАМЕ
https://sapibg.org/bg/book/programa-za-pozitivno-roditelstvane-narchnik-za-obuchiteli ПРОГРАМА ЗА ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВАНЕ, НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ
https://sapibg.org/bg/book/uchilishcheto-sigurno-i-druzhelyubno-myasto-za-vsyako-dete - УЧИЛИЩЕТО - СИГУРНО И ДРУЖЕЛЮБНО МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ
https://sapibg.org/bg/book/programa-po-dobre-da-pogovorim ПРОГРАМА ПО-ДОБРЕ ДА ПОГОВОРИМ
https://sapibg.org/bg/book/programa-kak-da-podgotvim-nash-proekt ПРОГРАМА КАК ДА ПОДГОТВИМ НАШ ПРОЕКТ
https://sapibg.org/bg/book/dobro-otnoshenie-v-obrazovatelnite-institucii-mrezha-na-rezilians ДОБРО ОТНОШЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ