Да сме по-информирани и по-чувствителни към темата за насилието в училище, призовават ученици, участници в международния проект CARING

Да станеш жертва или свидетел на насилие в училище не е рядкост и търсенето на подкрепа в такива моменти е изключително важно. Това споделиха трима сл ...

12 Jun 2024

Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие - сборник с полезна информация, изработен по проект Data MOSAIC

Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие? Какви са най-важните стандарти, препоръки и обещаващи практики за защита на тези д ...

10 Jun 2024

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП с награда „Златна ябълка“ за цялостен принос към правата и благосъстоянието на децата

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП беше удостоена с наградата „Златна ябълка“ за цялостен принос към правата и благос ...

3 Jun 2024

Кризисният център за деца, жертви на насилие и трафик, към КСУДС Видин, реализира проект на фонд „Социална закрила“ за закупуване на храна

Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Видин реализира проект „Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхр ...

20 May 2024

Обсъждат разпространение на модела за подкрепа на деца, жертви на насилие, „Зона ЗаКрила“ в цялата страна

        Как с новата нормативна база и досегашния си опит можем да разпространим модела за подкрепа на деца, жертви на ...

17 May 2024

Пилотират нов модел за социални услуги за деца, жертви на престъпления и деца в конфликт със закона във Видин и София - „Зона ЗаКрила плюс“

По-големи възможности за застъпничество за децата, участващи в правни процедури, ще имат доставчиците на социални услуги след най-новата промяна в Нак ...

10 May 2024

Законът за изкуствения интелект (ИИ) и правата на децата: уебинар на i-ACCESS, за връзките между ИИ и детското правосъдие

Законът за изкуствения интелект (ИИ) и правата на децата: присъединете се към уебинара на i-ACCESS, за да разгледате връзките между ИИ и детското прав ...

2 May 2024

ИСДП сподели 10-годишния си опит с модела „ЗонаЗаКрила“ / „Барнахус“ на международна конференция в Черна гора

Опитът на България за дружелюбно към децата правосъдие беше представен през постигнатото почти десетгодишно пилотиране на модела „Зона ЗаКрила&l ...

23 Apr 2024