Terre des hommes Унгария търси консултант по комуникации и застъпничество в проекта i-ACCESS!

???? Вълнуваща възможност! ???? Terre des hommes Унгария търси динамичен професионалист за ролята на консултант по комуникации и застъпничество в про ...

15 Feb 2024

Предстоящо обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ 13 ...

25 Jan 2024

Основни тенденции и предизвикателства при наблюдението на безопасността на лишените от свобода деца в ЕС

Експертна статия на независим изследовател по правата на детето за някои от основните тенденции и предизвикателства при наблюдението на безопасността ...

5 Jan 2024

Излезе първият брой на бюлетина по проекта CARING

Повече за учебните програми за училищното насилие, свързано със стереотипите по отношение на половете, за обучението на тема как да овластим учители и ...

21 Dec 2023

Изработват инструмент за събиране на данни за насилие над деца в местата за лишаване от свобода

Започва работа по изготвяне на инструмент за събиране на надеждни данни за насилието над деца, лишени от свобода, обяви Институт по социални дейности ...

11 Dec 2023

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) взе участие в правно-дискусионен форум LexTalks 2023: Престъпление и наказание

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП и Звездица Ковачева, изпълнителен директор на ИСДП, бяха говорители на правно-дискусионния фор ...

4 Dec 2023

Темата „Застъпничество и посредничество“ на фокус по време на 22-рата годишна среща на Институт по социални дейности и практики

За 22-ри път Институт по социални дейности и практики проведе своята традиционна годишна среща. Тя се проведе между 22 и 24 ноември в гр. Сапарева бан ...

28 Nov 2023