Прилагането на щадящо детско правосъдие обсъдиха експерти на форум в София

Прилагането на щадящо детско правосъдие обсъдиха експерти на форума „Lex Talks 2023: Престъпление и наказание“, който се провежда в Софийс ...

7 Dec 2023

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) взе участие в правно-дискусионен форум LexTalks 2023: Престъпление и наказание

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП и Звездица Ковачева, изпълнителен директор на ИСДП, бяха говорители на правно-дискусионния фор ...

4 Dec 2023

Темата „Застъпничество и посредничество“ на фокус по време на 22-рата годишна среща на Институт по социални дейности и практики

За 22-ри път Институт по социални дейности и практики проведе своята традиционна годишна среща. Тя се проведе между 22 и 24 ноември в гр. Сапарева бан ...

28 Nov 2023

В международния ден за премахване на насилието към жени УНИЦЕФ призовава за достъп до услуги като "Зона Закрила"

В Международния ден за премахване на насилието към момичета и жени - 25 ноември, УНИЦЕФ призовава за достъп до специализирани услуги, включително безп ...

25 Nov 2023

ИСДП проведе обучение - „Достъп до дружелюбно правосъдие на деца от ромската общност, жертви и свидетели на престъпления и в конфликт със закона“

Отбелязваме годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето -  с приемането й, светът даде обещание да направи необходимото, п ...

22 Nov 2023

СТАНОВИЩЕ на ИСДП относно насочване на кандидат-потребители за ползване на социални услуги, съгласно чл. 73 от ЗСУ

СТАНОВИЩЕ на Сдружение „Институт по социални дейности и практики“   Относно: Насочване на кандидат-потребители за ползване на соц ...

16 Nov 2023

ИСДП инициира разговор с изпълнителната власт за това, как децата- жертви на насилие, да бъдат адекватно подкрепяни от институциите

Как българските деца, жертви или свидетели на насилие, да получават адекватна подкрепа, която да гарантира зачитането на техния най-добър интерес и ...

15 Nov 2023

ИСДП представи услугата „Достъп до справедливост“ на национален семинар в София

  Какви са специфичните потребности на децата и родителите от ромската общност при контакта им с правосъдието? Това беше един от въпросите, на к ...

9 Nov 2023

ИСДП взе участие в годишна среща на общото събрание и семинар на Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) взе участие в годишна среща на общото събрание и семинар на Европейска мрежа за приятелско към детето ...

27 Oct 2023