БТА: Моделът „Барнахаус“ и работата по

БТА: Моделът „Барнахаус“ и работата по "Зона заКрила" обсъждат на кръгла маса в Шумен

Моделът за закрила и възстановяване на деца, жертви на насилие „Барнахаус“, опитът с него в България и прилагането му на територията на община Шумен представят на национална кръгла маса в Шумен. Темата на събитието е „Зона ЗаКрила – високоспециализирана услуга на областно ниво в съответствие с новото законодателство“. Организатор е Институтът по социални дейности и практики (ИСДП) по „Проект „Барнахаус“: Насърчаване на мултидисциплинарно и междуведомствено правосъдие и реакция при случаи на деца жертви и свидетели на насилие“, който се реализира в партньорство със Съвета на държавите от Балтийско море. Проектът е финансиран от  Фонда за двустранни отношения в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Прочетете цялата новина ТУК