Основни тенденции и предизвикателства при наблюдението на безопасността на лишените от свобода деца в ЕС

Експертна статия на независим изследовател по правата на детето за някои от основните тенденции и предизвикателства при наблюдението на безопасността ...

5 Jan 2024

Излезе първият брой на бюлетина по проекта CARING

Повече за учебните програми за училищното насилие, свързано със стереотипите по отношение на половете, за обучението на тема как да овластим учители и ...

21 Dec 2023

Изработват инструмент за събиране на данни за насилие над деца в местата за лишаване от свобода

Започва работа по изготвяне на инструмент за събиране на надеждни данни за насилието над деца, лишени от свобода, обяви Институт по социални дейности ...

11 Dec 2023

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) взе участие в правно-дискусионен форум LexTalks 2023: Престъпление и наказание

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП и Звездица Ковачева, изпълнителен директор на ИСДП, бяха говорители на правно-дискусионния фор ...

4 Dec 2023

Темата „Застъпничество и посредничество“ на фокус по време на 22-рата годишна среща на Институт по социални дейности и практики

За 22-ри път Институт по социални дейности и практики проведе своята традиционна годишна среща. Тя се проведе между 22 и 24 ноември в гр. Сапарева бан ...

28 Nov 2023

В международния ден за премахване на насилието към жени УНИЦЕФ призовава за достъп до услуги като "Зона Закрила"

В Международния ден за премахване на насилието към момичета и жени - 25 ноември, УНИЦЕФ призовава за достъп до специализирани услуги, включително безп ...

25 Nov 2023

ИСДП проведе обучение - „Достъп до дружелюбно правосъдие на деца от ромската общност, жертви и свидетели на престъпления и в конфликт със закона“

Отбелязваме годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето -  с приемането й, светът даде обещание да направи необходимото, п ...

22 Nov 2023