Кризисният център за деца, жертви на насилие и трафик, към КСУДС Видин, реализира проект на фонд „Социална закрила“ за закупуване на храна

Кризисният център за деца, жертви на насилие и трафик, към КСУДС Видин, реализира проект на фонд „Социална закрила“ за закупуване на храна

Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Видин реализира проект „Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги“, спечелен от фонд Социална закрила към Министерството на труда и социалната политика. В рамките на проекта, който беше реализиран от 1 януари до 31 март 2024 г. за определената сума от 2820 лв. бяха закупувани регулярно продукти за приготвяне на храна и хранене на 6-те деца, настанени в услугата „Осигуряване на подслон за деца, жертви на насилие и трафик – Кризисен център“ към КСУДС гр. Видин.


Изпълнението на проекта допринесе за осигуряване на базисните потребности на децата, развиване на уменията им за здравословен начин на живот, за самостоятелност, за приготвяне на храна, за сервиране и отсервиране. Менюто се разработва заедно с децата и включва здравословна и разнообразна храна, съобразена с възрастта и специалните здравни нужди на децата, както и с нормативната уредба. Във всички дейности, децата са подкрепени от дежурния служител в центъра.
Една от посоките на психо-социална и терапевтична подкрепа за децата е те да се върнат към нормалното ежедневие и контакти, характерни за възрастта. За тази цел допринесе и създаването на Ателие „Готварство“ в рамките на проекта, което има терапевтичен ефект. Също така и това, че всички деца се хранят заедно в среда, близка до семейната.


Кризисният център към КСУДС гр. Видин е комплекс от социални услуги за деца и лица до 18 години, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. Центърът е с капацитет 6 деца и работи 24 часа в денонощието.