Мисия и цели

Ние сме общност от експерти в помагането на деца и семейства, които съчетават теория и практика. Предоставяме социални услуги за деца в риск и техните ...

Кратка история на организацията

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е активно развиваща се организация, създадена през 2001 г. и успяла да наложи своята идентичност на ор ...

Програми

Институт по социални дейности и практики организира дейностите си в три програми: „Предоставяне на социални услуги за деца и семейства“, & ...

ЦОП "Славейков", гр. София

Център за обществена подкрепа (ЦОП) "Славейков", гр. София

ЦОП "Надежда", гр. София

Център за обществена подкрепа (ЦОП) "Надежда", гр. София

КСУДС, гр. Шумен

Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), гр. Шумен

"Зона ЗаКрила", гр. Шумен

Зона ЗаКрила, гр. Шумен

КСУДС, гр. Видин

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Видин

Център за професионално обучение

За информация за текущи и предстоящи обучения, както и за да заявите интерес за обучение по Ваша тема, свържете се с нас на e-mail: sapi@sapibg.o ...