Да сме по-информирани и по-чувствителни към темата за насилието в училище, призовават ученици, участници в международния проект CARING

               Да станеш жертва или свидетел на насилие в училище не е рядкост и търсенето на подкрепа в та ...

12 юни 2024

Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие - сборник с полезна информация, изработен по проект Data MOSAIC

Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие? Какви са най-важните стандарти, препоръки и обещаващи практики за защита на тези д ...

10 юни 2024

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП с награда „Златна ябълка“ за цялостен принос към правата и благосъстоянието на децата

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП беше удостоена с наградата „Златна ябълка“ за цялостен принос към правата и благос ...

3 юни 2024

Обсъждат разпространение на модела за подкрепа на деца, жертви на насилие, „Зона ЗаКрила“ в цялата страна

        Как с новата нормативна база и досегашния си опит можем да разпространим модела за подкрепа на деца, жертви на ...

17 май 2024

Пилотират нов модел за социални услуги за деца, жертви на престъпления и деца в конфликт със закона във Видин и София - „Зона ЗаКрила плюс“

По-големи възможности за застъпничество за децата, участващи в правни процедури, ще имат доставчиците на социални услуги след най-новата промяна в Нак ...

10 май 2024

Законът за изкуствения интелект (ИИ) и правата на децата: уебинар на i-ACCESS за връзките между ИИ и детското правосъдие

Законът за изкуствения интелект (ИИ) и правата на децата: присъединете се към уебинара на i-ACCESS, за да разгледате връзките между ИИ и детското прав ...

2 май 2024

ИСДП сподели 10-годишния си опит с модела „ЗонаЗаКрила“ / „Барнахус“ на международна конференция в Черна гора

Опитът на България за дружелюбно към децата правосъдие беше представен през постигнатото почти десетгодишно пилотиране на модела „Зона ЗаКрила&l ...

23 апр 2024