Отчети за дейността на ИСДП

Отчети за дейността на ИСДП

Годишните отчети на Институт по социални дейности и практики отразяват насоките на развитие през годините, постигнатите резултати и следваните стратегически приоритети на организацията. Повече информация за тях можете да намерите в файловете по-долу, по години.