Ново европейско изследване за безопасността на децата, лишени от свобода

Децата в затворите са изправени пред различни форми на насилие, но нямаме яснота за мащаба му поради недостатъчно събрани данни. Най-новото европейско ...

17 Jul 2024

Обучават ученици как да изграждат дружелюбна училищна среда, без насилие, по международния проект CARING

Как да създадем сигурна и безопасна училищна среда, да разпознаваме и да се противопоставим на вредните социални норми, които предизвикват насилие? ...

1 Jul 2024

Да сме по-информирани и по-чувствителни към темата за насилието в училище, призовават ученици, участници в международния проект CARING

Да станеш жертва или свидетел на насилие в училище не е рядкост и търсенето на подкрепа в такива моменти е изключително важно. Това споделиха трима сл ...

12 Jun 2024

Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие - сборник с полезна информация, изработен по проект Data MOSAIC

Как предпазваме децата в местата за лишаване от свобода от насилие? Какви са най-важните стандарти, препоръки и обещаващи практики за защита на тези д ...

10 Jun 2024

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП с награда „Златна ябълка“ за цялостен принос към правата и благосъстоянието на децата

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП беше удостоена с наградата „Златна ябълка“ за цялостен принос към правата и благос ...

3 Jun 2024

Кризисният център за деца, жертви на насилие и трафик, към КСУДС Видин, реализира проект на фонд „Социална закрила“ за закупуване на храна

Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Видин реализира проект „Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхр ...

20 May 2024

Обсъждат разпространение на модела за подкрепа на деца, жертви на насилие, „Зона ЗаКрила“ в цялата страна

        Как с новата нормативна база и досегашния си опит можем да разпространим модела за подкрепа на деца, жертви на ...

17 May 2024

БТА: Моделът „Барнахаус“ и работата по "Зона заКрила" обсъждат на кръгла маса в Шумен

Моделът за закрила и възстановяване на деца, жертви на насилие „Барнахаус“, опитът с него в България и прилагането му на територията на об ...

15 May 2024