В международния ден за премахване на насилието към жени УНИЦЕФ призовава за достъп до услуги като "Зона Закрила"

В Международния ден за премахване на насилието към момичета и жени - 25 ноември, УНИЦЕФ призовава за достъп до специализирани услуги, включително безп ...

25 ное 2023

ИСДП проведе обучение - „Достъп до дружелюбно правосъдие на деца от ромската общност, жертви и свидетели на престъпления и в конфликт със закона“

Отбелязваме годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето -  с приемането й, светът даде обещание да направи необходимото, п ...

22 ное 2023

ИСДП инициира разговор с изпълнителната власт за това, как децата- жертви на насилие, да бъдат адекватно подкрепяни от институциите

Как българските деца, жертви или свидетели на насилие, да получават адекватна подкрепа, която да гарантира зачитането на техния най-добър интерес и ...

15 ное 2023

ИСДП представи услугата „Достъп до справедливост“ на национален семинар в София

  Какви са специфичните потребности на децата и родителите от ромската общност при контакта им с правосъдието? Това беше един от въпросите, на к ...

9 ное 2023

ИСДП взе участие в годишна среща на общото събрание и семинар на Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) взе участие в годишна среща на общото събрание и семинар на Европейска мрежа за приятелско към детето ...

27 окт 2023

Институтът за социални дейности и практики (ИСДП) получи отличието „Спасител на детството" за своята работа в приемната грижа

Институтът за социални дейности и практики (ИСДП) получи отличието „Спасител на детството" в категория „Детска организация“ за своят ...

26 окт 2023

ИСДП търси ново попълнение в екипа си: Експерт СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ търси попълнение в екипа си с кандидат за позиция Експерт СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ   Инсти ...

9 окт 2023

Нов двугодишен проект за превенция на насилието в училище започва ИСДП

            Изпълнението на нов двугодишен проект за превенция на насилието в училище започва Инсти ...

3 окт 2023

Обсъждат нови механизми за гарантиране правата на децата, въвлечени в правни процедури

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) сформира междуинституционален експертен съвет по темата за детското правосъдие като част от проекта &b ...

15 сеп 2023