Да сме по-информирани и по-чувствителни към темата за насилието в училище, призовават ученици, участници в международния проект CARING

Да сме по-информирани и по-чувствителни към темата за насилието в училище, призовават ученици, участници в международния проект CARING

Да станеш жертва или свидетел на насилие в училище не е рядкост и търсенето на подкрепа в такива моменти е изключително важно. Това споделиха трима случайно подбрани младежи, които бяха интервюирани по темата за училищния тормоз от ученици от столичното 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“. Идеята и инициативата за интервютата е на учениците, които участват в международния проект CARING - „Да предизвикаме социалните норми, за да намалим насилието в училище“. Проектът обхваща 32 училища в 4 страни – България, Унгария, Гърция и Хърватия, като у нас се изпълнява от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство с „Асоциация Родители“.


Видеата бяха заснети в рамките на проведено обучение на учениците по учебна програма от проекта CARING, която можете да свалите от този линк. Целта на децата е разпространението на видеата да бъде вид социален експеримент за това доколко обществото е чувствително по темата за насилието.


„За насилието в училище трябва да се говори повече, за нас е предизвикателство да работим в посока промяна на вредните норми в обществото“, коментира ученичката Лора Тафраджийска. „Направихме този малък експеримент да представим запис от интервюирани случайни граждани с техните нагласи по отношение на нормите, които предизвикват насилие, и техните идеи за промяна на тези норми. От това, което чухме, можем да направим извод, че всички интервюирани младежи са готови да се притекат на помощ, ако станат свидетели на тормоз. Моделите на възпитание са свързани със склонността към агресия, смятат участниците в разговорите и подканят учениците, които са подложени на насилие, в никакъв случай да не си мълчат, а да споделят и да търсят помощ. Също така мненията са единодушни, че използването на сила не е решение в нито един случай, и че конфликтите трябва да се решават по друг, по-добър, начин“, обобщава Лора.


Лора, заедно с още 9 нейни връстници от столичното 23 СУ, създават инициативата „Приятел за изслушване“ преди две години, като част от международна кампания срещу насилието в училище REVIS. Понастоящем развиват инициативата в рамките на проекта CARING, който е продължение на REVIS.


Инициативата „Приятел за изслушване“ дава възможност на всеки ученик от 23 СУ в София да поговори със свой връстник и да сподели какво го тревожи в отношенията с другите. В ролята на „приятел“ влизат 10 обучени за целта ученици, които получават подкрепата от учители и училищния психолог да разрешават конфликти и трудни взаимоотношения, да подпомагат опознаването и пълноценната комуникация между учениците, да създават дружелюбна среда и атмосфера на приемане. Това е модел на подкрепа от връстници към връстници, който е развива със съдействието и насърчаването от страна на училищното ръководство. Макар че идеята и началото е поставено от учениците и е извън формалните структури на ученически съвети, училището разпознава ползата и формализира тази подкрепа от връстници към връстници, като част от програмата за превенция на насилието в училище. По този начин не само се изпълнява функцията за превенция на насилието, но се допълва и развива участието на учениците в училищния живот.


„Идеята ни се радва на голяма популярност “, разказва ученичката Кристина Методиева, която също е „приятел за изслушване “. „Почти няма клас, от който да не са ни търсили. Определено можем да кажем, че в случаите на насилие вече са по-малко, тъй като споровете се решават на много по-ранен етап и по-лесно. Сега обучаваме нови ученици, които да станат „приятели за изслушване “, тъй като виждаме смисъл в това, което правим, и искаме инициативата да продължи и след като ние завършим. “, уточнява Кристина.


От септември тази година като част от проекта CARING учениците от 23 СУ ще работят по развитие на мрежата „Приятел за изслушване“ и в други училища в София. За целта те създадоха специална фейсбук страница по темата за училищното насилие и превенцията му, която можете да видите на този линк.

Проектът CARING се финансира от Европейската комисия по програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV). Реализирането на проекта се координира от румънския офис на международната фондация „Тер дез Ом “(Земя на хората), а останалите партньори са Тер дез Ом (Унгария), Тер дез Ом (Гърция), „Телефон за смелите“ (Хърватия) и българските – ИСДП и Асоциация „Родители“. У нас в проекта участват 5 училища от гр. София, две от гр. Шумен и училището на най-голямото село във Врачанска област – Селановци.
Основните цели на проекта CARINIG са три:
- да се повиши информираността на ученици, учители и родители за това как някои социални норми и стереотипи допринасят за различни видове тормоз в училище и как те да се променят (пример за такива социални норми са: „момчетата, които плачат, ги смятат за слаби “, „момчетата винаги трябва да се защитават, дори и ако това означава да се бият “, „момичетата трябва да имат дълги коси и да се обличат дамски “, „момичетата се нуждаят от повече закрила, отколкото момчетата “).
- да се предложат инструменти на учителите, чрез които да изграждат толерантна и ненасилствена комуникация и поведение;
- да се засили чувствителността на младите хора към действията, които водят до агресия и да бъдат насърчени към прояви на разбиране, подкрепа, емпатия.

След като беше направено изследване сред учениците по темата за насилието, бяха проведени обучения на фасилитатори, на учители и на ученици. Учениците бяха обучени за това как да демонстрират и насърчават позитивно поведение сред съучениците си. Предстои групи от по 10 младежи от всяко училище да подготвят инициативи, свързани с каузата и да ги представят. Три от най-добрите инициативи ще представят България на международно събитие, което ще се проведе през декември тази година в Будапеща.

Линкове към видеата, които бяха заснети и разпространени от учениците като част от обучението по проекта CARING:

https://www.facebook.com/watch/?v=1913252472461618

https://www.facebook.com/watch/?v=1862475380867077

https://www.facebook.com/watch/?v=406354262261793