Институт по социални дейности и практики беше домакин на координационна среща по проекта, насочен към деца, лишени от свобода - Data MOSAIC

Институт по социални дейности и практики беше домакин на координационна среща по проекта, насочен към деца, лишени от свобода - Data MOSAIC

 

Двудневна координационна среща по международния проект Data MOSAIC се проведе в София в края на месец март. Институт по социални дейности и практики (ИСДП), който е партньор по проекта за България, беше домакин и посрещна в столицата представители на ръководещата организация Penal Reform International (PRI), както и на партньорите в Румъния - Fundatia Terre des Hommes и Испания - Fundación Tierra de hombres.

Проектът „Данни за наблюдение на безопасността на децата, лишени от свобода” ( Data for Monitoring the Safety of Imprisoned Children) има за цел да представи предизвикателства, добри практики и подходи за наблюдение и справяне с насилието срещу деца в затворите в целия ЕС, както и да разработи и пилотира инструмент за събиране на изчерпателни, сравними и базирани на правата на детето данни, който открива всички форми на насилие и е чувствителен към различните преживявания на лишените от свобода деца, с цел да се гарантират техните права и безопасност. Проектът се изпълнява в България, Румъния и Ирландия, с подкрепата на експерти от Universidade NOVA de Lisboa, Португалия. Финансиран е от Програмата за граждани, равенство, права и ценности на Европейския съюз (CERV-2022-DAPHNE).

На срещата в София на 25 и 26 март беше обсъдено пилотирането на готовия инструмент за събиране на данни, обученията на персонала на местата за лишаване от свобода за това как да работят с него, както и на дейностите по застъпничество пред институциите, от които зависи използването на инструмента на практика.

 

Снимка: Участниците в координационната среща в София - представители на ИСДП, ръководещата организация Penal Reform International (PRI), партньорите в Румъния - Fundatia Terre des Hommes и Испания - Fundación Tierra de hombres