Искам да съм пълноценен родител

Пакет от програми, консултации и интервенции. Родителите се информират за правата и за услугата. Извършва се оценка на нуждите на детето и семейството ...

Детето ми има трудности в поведението

Екипът запознава детето и семейството с правата и съдържанието на услугата. След оценка на нуждите, се договаря план за подкрепа, в който могат да се ...

Детето ми има поведение в конфликт със закона

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат:  &bul ...

Детето ми е жертва на насилие или престъпление

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат: Оценк ...

Предстои детето ми да участва в правни процедури (изслушване и разпит, експертиза, показания в съда и други).

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат:  &bul ...

Аз съм приемен родител

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат:  •    Спе ...

Аз ще бъда осиновител

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на кандидата/ семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат:  &b ...

Детето ми отново е у дома

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат:  &bul ...

Подслон и подкрепа на бременни и на майки и бебета

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат 24 часова подкрепа на майките в умен ...