Кризисният център за деца, жертви на насилие и трафик, към КСУДС Видин, реализира проект на фонд „Социална закрила“ за закупуване на храна

Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Видин реализира проект „Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхр ...

20 May 2024

Обсъждат разпространение на модела за подкрепа на деца, жертви на насилие, „Зона ЗаКрила“ в цялата страна

        Как с новата нормативна база и досегашния си опит можем да разпространим модела за подкрепа на деца, жертви на ...

17 May 2024

БТА: Моделът „Барнахаус“ и работата по "Зона заКрила" обсъждат на кръгла маса в Шумен

Моделът за закрила и възстановяване на деца, жертви на насилие „Барнахаус“, опитът с него в България и прилагането му на територията на об ...

15 May 2024

БНР Видин: Нов модел за социални услуги за деца представиха във Видин

Нова високоспециализирана социална услуга за деца, жертви на престъпления и деца в конфликт със закона, беше представена на кръгла в маса в Компл ...

10 May 2024

Пилотират нов модел за социални услуги за деца, жертви на престъпления и деца в конфликт със закона във Видин и София - „Зона ЗаКрила плюс“

По-големи възможности за застъпничество за децата, участващи в правни процедури, ще имат доставчиците на социални услуги след най-новата промяна в Нак ...

10 May 2024

Законът за изкуствения интелект (ИИ) и правата на децата: уебинар на i-ACCESS, за връзките между ИИ и детското правосъдие

Законът за изкуствения интелект (ИИ) и правата на децата: присъединете се към уебинара на i-ACCESS, за да разгледате връзките между ИИ и детското прав ...

2 May 2024

ИСДП сподели 10-годишния си опит с модела „ЗонаЗаКрила“ / „Барнахус“ на международна конференция в Черна гора

Опитът на България за дружелюбно към децата правосъдие беше представен през постигнатото почти десетгодишно пилотиране на модела „Зона ЗаКрила&l ...

23 Apr 2024

Нов уебсайт по темата за безопасността на децата, лишени от свобода, пускат експертите по проекта DATA MOSAIC

Всяка година над един милиард деца по света стават жертви на насилие. За децата, задържани в местата за лишаване от свобода, рискът от насилие е още п ...

23 Apr 2024

Предстоящо обучение в град Шумен на тема: "ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ"

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ИСДП ще проведе обучение на тема: "ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ" О ...

19 Apr 2024