Започва двугодишен проект срещу насилието в училище

Започва двугодишен проект срещу насилието в училище

Започва двугодишен проект срещу насилието в училище, съобщиха от Института по социални дейности и практики (ИСДП). Той ще е в партньорство с „Асоциация Родители“. Проектът носи името CARING – „Да предизвикаме социалните норми, за да намалим насилието в училище“ и обхваща осем училища в София и страната.