Доклад от процеса по проектиране на приложението, разработвано в рамките на i-Access My Rights - AI-driven support for a smart justice with children

Публикуван доклад от процеса по съвместно проектиране на приложението, разработвано в рамките на международен проект i-Access My Rights - AI-driven support for a smart justice with children in Europe. Проектът изпълняваме съвместно с партньори от Унгария, Румъния, Гърция, Белгия и Нидерландия. Целта му е да подобри достъпа до информация и правна помощ за деца жертви на насилие в Европейския съюз чрез създаване на управлявано от изкуствен интелект решение.

Линк към публикацията и пълният текст на доклада в платформата Child HUB.