ИСДП предлага супервизия на служители на социални услуги

ИСДП предлага супервизия на служители на социални услуги

 

 

Институт по социални дейности и практики предлага супервизия на служители на социални услуги, съгласно стандартите за професионална подкрепа, заложени в Наредба за качество на социалните услуги.

СУПЕРВИЗИЯТА е процес на квалифицирана подкрепа и учене, който дава възможност на практикуващите в социалните услуги да развиват познание и компетентност, отговорност спрямо тяхната собствена практика. Основната цел на супервизията е да подкрепи специалиста и да подобри работната ситуация.

Предлагаме провеждане на:
1. Индивидуална супервизия – провежда се индивидуално на член на екипа. Ориентирана е към работата на супервизирания по конкретен случай. Продължителност: до 60 минути.
2. Групова супервизия – провежда се в група като заявител на супревизията е един специалист, но се ползва ресурса на цялата група и ефектът на учене е за всички участници. Ориентирана е към работата на супервизирания по конкретен случай. Продължителност: до 90 минути.
3. Супервизия на екип – провежда се в екипа по заявка. Обект на сурпервизията са отношенията, ролите, проблемите в екипа, по същество е организационно консултиране и медиация. Продължителност: до 90 минути.

При интерес от Ваша страна, може да се свържете с нас на тел:089 441 2368 или по електронна поща: sapi@sapibg.org , където наш служител ще предложи оферта и възможности за организиране предоставянето на супервизии еднократно или дългосрочно.

Институт по социални дейности и практики притежава сертификация по стандарт за качество ISO_9001_2015 за предоставяне на услуги по обучения и супервизии.