ИСДП търси ново попълнение в екипа си: Експерт СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ търси попълнение в екипа си с кандидат за позиция

Експерт СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е гражданско сдружение на професионалисти, с мисия да допринесе за развитие на социалната практика с деца и семейства, което постигаме чрез дейности, обединени в три програми – „Предоставяне на социални услуги за деца и семейства“, „Проекти и иновационни практики“ и „Център за компетентности и професионално обучение“. В екипа ни работят социални работници, психолози, социални педагози. ИСДП е една от големите неправителствени организации в България с над 20 годишен опит в пилотиране на иновативни практики за подкрепа на деца и семейства, включително и в предоставяне на услуги по превенция и високоспециализирани интервенции . Институтът има доказана не само в България, но и на международно ниво експертиза за работа с деца жертви и свидетели на насилие, деца правонарушители, деца участници в правни процедури, в предоставяне на супервизия и обучения на професионалисти от социалната, образователната и правораздавателната системи.  ИСДП членува в редица международни мрежи, има устойчиви национални и международни партньорства.

За управленския ни екип в гр. София, търсим мотивиран и вдъхновен за предизвикателства специалист за  позиция Експерт СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ“, чиито отговорности ще са в две направления:

   - Оперативно управление, мониторинг, събиране на данни и анализ на предоставяните от ИСДП социални услуги в гр. София, Шумен, Видин и Монтана.

 - Разработване, ръководство, координация и експертна работа в проектни дейности, включително и с международно участие.

Ако станете член на екипа на ИСДП, ще имате възможност за професионално развитие под формата на обучения, супервизия и методическа подкрепа. Предлагаме допълнително здравно осигуряване, допълнителен платен годишен отпуск; карта за градския транспорт за всички линии; възможност за работа от вкъщи, известна гъвкавост в работното време и пълно техническо обезпечаване, относно всички работни процеси; възможност за участие в иновативни практики и проекти, изследвания, в разработване на методически и други творчески материали.

Нашите изисквания към кандидата са:

- висше образование, степен магистър по социална работа, социална педагогика, психология или други релевантни специалности

- опит в управление на социални услуги и/или в управление на дейности в администрация или НПО

- опит в ръководене и/или координиране на проекти

- владеене на английски език, много добра компютърна грамотност

Владеене на повече от един чужд език и управление на автомобил са предимство.

Подборът на кандидати ще се състои в два етапа – преглед на документи и интервю.

Може да изпратите Ваша автобиография и писмена мотивация за заемане на позицията до 23.10.2023 г. на електронен адрес: sapi@sapibg.org

С подаване на документите си за кандидатстване, всеки кандидат изрично се съгласява личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора, доколкото и докато това е необходимо, съгласно изискванията на Закона за защита на лични данни.

Институт по социални дейности и практики си запазва правото да се свърже единствено с предварително одобрените по документи кандидати за следващите етапи на процеса.