Обучават ученици как да изграждат дружелюбна училищна среда, без насилие, по международния проект CARING

Обучават ученици как да изграждат дружелюбна училищна среда, без насилие, по международния проект CARING

Как да създадем сигурна и безопасна училищна среда, да разпознаваме и да се противопоставим на вредните социални норми, които предизвикват насилие? Това бяха сред основните въпроси, върху които работиха ученици от 8 български училища, по време на обучение по международния проект CARING - „Да предизвикаме социалните норми, за да намалим насилието в училище“. Проектът обхваща 32 училища в 4 страни – България, Унгария, Гърция и Хърватия, като у нас се изпълнява от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство с „Асоциация Родители“.

            Целта на обучението е младежите, на възраст между 12 и 18 години, да придобият не само знания, но и умения, чрез които да могат да участват в изграждането на дружелюбна училищна среда, без насилие. Учениците работиха по специално изготвена методика по проекта CARING, която включваше практически дейности, дискусии, ролеви игри, брейнсторминг по темите за правата на децата, полезни и вредни социални норми, включително и такива, основани на полови стереотипи, емоционална интелигентност. Заедно, учениците упражниха уменията си за комуникация, работа в екип, лидерство, както и начертаха конкретни стъпки в посока на  създаване и реализиране на инициативи, които да повишават чувствителността по темата за училищния тормоз и да го предотвратяват.

Обученията се проведоха през периода март-юни 2024 г. Треньори бяха преподаватели, училищни психолози и педагози от 8-те училища, които на свой ред са преминали през тренинг за обучители по проекта CARING.

По време на обученията повечето ученици отхвърлиха традиционните стереотипи, свързани с половете, и подкрепиха равните роли на мъжете и жените. Едновременно с това обаче, младите хора идентифицираха съвременни норми по отношение на материалното богатство и социалния статус, които на свой ред стават причина за насилие и училищен тормоз.

Друго интересно наблюдение е, че учениците имаха различни представи за това как трябва да изглежда идеалното училище и трудно постигнаха компромис и интегрираха идеите си в колективна визия, което свидетелства за силен индивидуализъм.

Статията обхваща информация за обученията на 45 ученика от 4 училища: столичните 137 СУ „Ангел Кънчев“ и 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, както и шуменските СУ „Сава Доброплодни“ и СУ „Панайот Волов“. Предстои да се представи работата и на останалите 4 училища, участници в проекта.

Проектът CARING се финансира от Европейската комисия по програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV). Реализирането на проекта се координира от румънския офис на международната фондация „Тер дез Ом “(Земя на хората), а останалите партньори са Тер дез Ом (Унгария), Тер дез Ом (Гърция), „Телефон за смелите“ (Хърватия) и българските – ИСДП и Асоциация „Родители“.