Проект

Проект "Многоаспектен подход за закрила на деца - жертви на престъпления"

Проектът си поставя за цел:

1. Да се гарантира, че децата жертви на престъпление, които  участват в правни процедури са защитени в съответствие с Насоките на Европейския Съюз.

2. Да се подобрят уменията, компетенциите и чувствителността на професионалистите, участващи в правните процедури.

3. Да се повишат и подчертаят прогресивните промени при изслушването на деца

4. Да се разпространява информация за децата, жертви на престъпления /изследвания, експертизи/.

5. Да се стимулира сътрудничество между неправителствените организации от Източна Европа.

 

ИСДП реализира проекта в качеството на партнъор на Фондация «Ничии деца» -Полша, Център «DARDEDZE" – Латвия и «Център за подкрепа на децата» - Литва.