Нов уебсайт по темата за безопасността на децата, лишени от свобода, пускат експертите по проекта DATA MOSAIC

Нов уебсайт по темата за безопасността на децата, лишени от свобода, пускат експертите по проекта DATA MOSAIC

Всяка година над един милиард деца по света стават жертви на насилие. За децата, задържани в местата за лишаване от свобода, рискът от насилие е още по-голям.


Специалистите от международния проект DATA MOSAIC (Data for Monitoring the Safety of Imprisoned Children - „Данни за наблюдение на безопасността на децата, лишени от свобода”) работят за предотвратяване на насилието над деца в затворите, като създават инструменти и системи за събиране на данни за идентифициране и докладване на насилието.

Резултатите от техните усилия, методологиите и докладите ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта DATA MOSAIC: https://justicewithchildren.org/en/data-mosaic

Уебсайтът е предназначен за експерти и служители в областта на правосъдието, полицията, служители в центрове за задържане и възпитание, социални работници. В него ще намерите ресурси, решения на европейски казуси, както и препоръки, приложими в ежедневната работа на специалистите в тези области.

Проектът Data MOSAIC се изпълнява в България, Румъния и Ирландия от ръководещата организация Penal Reform International (PRI), в партньорство с Институт по социални дейности и практики (ИСДП) България, Fundatia Terre des Hommes Румъния, Fundación Tierra de hombres, Испания и Universidade NOVA de Lisboa, Португалия. Проектът е финансиран от Програма за граждани, равенство, права и ценности на Европейския съюз (CERV-2022-DAPHNE).