Обучават треньори, които да подготвят персонала в местата за лишаване от свобода да събира данни за насилието над деца

Обучават треньори, които да подготвят персонала в местата за лишаване от свобода да събира данни за насилието над деца

 

Обучават треньори, които да подготвят персонала в местата за лишаване от свобода да събира данни за насилието над деца

Тренингът на обучители от България, Румъния, Испания и Ирландия е част от международния проект Data MOSAIC и се проведе в София

На 27 март в Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в София се проведе тренинг на обучители, които да подготвят персонала от местата за лишаване на свобода как да събират надеждни данни за насилието над деца, лишени от свобода, като използват специално създаден за целта инструмент. Инструментът е изработен като част от международния проект Data MOSAIC - „Данни за наблюдение на безопасността на децата, лишени от свобода” (Data for Monitoring the Safety of Imprisoned Children), чийто изпълнител за България е ИСДП.

Целта на инструмента по проекта Data MOSAIC е да събира изчерпателни, сравними и базирани на правата на детето данни, да открива всички форми на насилие и да е чувствителен към различните преживявания на лишените от свобода деца, с цел да се гарантират техните права и безопасност.
В България инструментът ще бъде пилотиран в поправителния дом за момчета към затвора в гр. Враца и персоналът там ще бъде обучен да работи с него.

Проектът Data MOSAIC се изпълнява в България, Румъния и Ирландия от ръководещата организация Penal Reform International (PRI), в партньорство с Fundatia Terre des Hommes Румъния, Fundación Tierra de hombres, Испания и Universidade NOVA de Lisboa, Португалия. Проектът е финансиран от Програма за граждани, равенство, права и ценности на Европейския съюз (CERV-2022-DAPHNE).

Повече от 10 хиляди деца в Европа са задържани по наказателноправни причини, сочат данни на УНИЦЕФ от 2021 г.