ЛЯТНА ПРОГРАМА „ПОКАЖИ МИ КАК”

ЛЯТНА ПРОГРАМА „ПОКАЖИ МИ КАК”

Кампания за набиране на средства за лятна програма за деца в алтернативна грижа

За децата в алтернативна грижа от Кризисен център в гр. Видин и Център за работа с деца на улицата в гр. Шумен.

В центровете децата получават  грижи, които гарантират тяхната безопасност и оцеляване, специализирани кризисни интервенции и психологическа подкрепа. Но освен тях, имат нужда от позитивен пример и трениране на уменията за самостоятелен живот, които да ги подготвят за времето, когато вече няма да са „деца” и ще трябва да поемат сами грижата за себе си  утвърждаването си. Децата в алтернативна грижа често страдат от липса на позитивни модели за подражание, смислени цели и вяра в собствените възможности. Лятната програма ще им даде възможност да опознаят и осмислят собствените  си възможности и ресурси за справяне, ще изгради в тях умения за взимане на решения и поведение, което ги предпазва от рискове и насочва към успех, наред с това ще ги запознае с позитивни модели за подражание.

Какво ще се случи: По време на лятната програма децата и младежите ще бъдат въвлечени в разнообразни дейности - спорт, туризъм, изкуство, екология, срещи-разговори, тренинги за изграждане на умения и др. с цел опознаване и осмисляне на собствените ресурси за справяне, изграждане на умения за планиране и взимане отговорни решения и запознаване с интересни личности от различни професии, които ще представят своя опит и през него ще дадат на децата позитивни модели за подражание.

Кой сме ние: ИСДП има 20 годишен опит в работата с деца в риск. Работили сме по много програми и проекти, които подкрепят децата и стимулират емоционалното и личностното им развитие. Името на организацията е гарант за отговорно и професионално отношение. В хода на програмата ще включим доброволци от различни професии, които ще запознаят децата с работата си и така ще им дадат възможност да получат пряк и позитивен личен пример в избора на професия. В процеса на работа, те винаги ще бъдат придружавани от експерт от организацията.

Къде: Децата имат нужда от промяна на  средата, затова планираме лятната програма да се провежда в градовете – Видин и Шумен и да има изнесена сред природата част, която ще се осъществява в местности, които дават възможност децата да прекарат пълноценно времето си чрез включване в експедиции и провеждането на групови занимания.

Накрая: Лятната програма завършва с празник за представяне на наученото и награждаване на участниците.

Дарителска сметка:

Сдружение ИСДП

IBAN: BG03TTBB94001527329546  

BIC : TTBBBG22 
Експресбанк
гр. София, бул. Александър Стамболийски 73