ИСДП представи услугата „Достъп до справедливост“ на  национален семинар в София

ИСДП представи услугата „Достъп до справедливост“ на национален семинар в София

 

Какви са специфичните потребности на децата и родителите от ромската общност при контакта им с правосъдието? Това беше един от въпросите, на които отговори Звездица Ковачева, изпълнителен директор на Институт по социални дейности и практики (ИСДП), по време на национален семинар, посветен на етническите общности, живеещи в крайна бедност и маргинализация. Събитието се проведе на 7 ноември в София, в представителството на Европейската комисия в България.

            Представители на изпълнителната и законодателната власт, както и експерти от неправителствения сектори, обсъдиха резултатите от анализ на прилагането на Закона за социалните услуги (ЗСП) по отношение на социалното приобщаване на ромските общности, населяващи квартали с концентрация на бедност в България, в контекста на развитието на Национална карта на социалните услуги.

Звездица Ковачева представи специализираната социална услуга на ИСДП „Достъп до справедливост“, която се предоставя в кварталите „Факултета“ и „Филиповци“ и цели да подобри възможностите на уязвими деца от ромската общност и техните родители да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие.

Проектът „Достъп до справедливост“ се финансира по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и се изпълнява от ИСДП в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие“.

Credit photo: www.coe-romact.org