„Защото баща ти не ме обича, не обича и теб…”

„Защото баща ти не ме обича, не обича и теб…”

Снощи много хора станаха свидетели на побой над малко дете. Клипът е заснет от майката-извършител на побоя и изпратен на бащата, който от своя страна го дава на своя приятелка, която го публикува във Фейсбук. Полицията и социалните служби са се самосезирали и детето е изведено от дома и се намира в безопасност в приемно семейство. Предстои свикване на координоционен механизъм и издирване на близки роднини, при които детето да бъде настанено.

 Институциите реагираха веднага и до този момент са свършили важна работа.

Насилието нанася тежки вреди и  повлиява живота на пострадалия по различен, в повечето случаи трудно поносим начин. Системното насилие в детството прави жертвите му по-податливи на заболявания - стресът пречи на функционирането на имунната система и нарушава познавателните способности на детето. Децата, жертви на насилие често имат затруднения в училище, в поведението и общуването с другите, а в юношеска възраст и в представата за себе си. Редица изследвания показват, че малтретираните деца в по-късна възраст са по-податливи на злоупотреба с наркотици и алкохол, рисково сексуално поведение и нарушаване на закона.

Публикуваното видео нарушава правата на детето и въпреки, че вече е свалено, също е пример за злоупотреба. Изглежда, че двамата родители сякаш използват дето като оръжие в конфликта си. Видеото провокира вълна от възмущение, състрадание към детето и осъждания, обидни коментари към майката. То стана причина за бързата реакция на институциите, но едновременно с това отново поставя въпроса за това дали не нараняваме като спасяваме. Не случайно, охулваните напоследък скандинавци никога не изнасят информация, когато се налага да прилагат мерки за закрила на дете.   Смятаме за нередно да се разпространява лична информация за детето, както и за неговите родители. 

Сега е важно да се извърши сериозна професионална работа и по отношение на детето, за неговата емоционална сигурност, за разбиране и подкрепа на лоялността и любовта към своите родители. Много е важна подготовката на професионалистите, на приемното семейство, на близките, т.е. на тези, които временно или по-дълго ще поемат грижата за детето, за да не нанесат допълнителни травми. 

Нужна е помощ и за самите родители, без това да намалява отговорността им за деянието, което много хора приеха като престъпление.

Случаят провокира много въпроси относно това, как подобни ситуации да бъдат избегнати.

Според Закона на закрила на детето, всеки може да подаде сигнал и да помогне насилието да бъде спряно, да се намесят компетентните органи и институции, които да гарантират правото на живот и сигурност, а също и на подкрепа   за възстановяване на детето. Сигнали могат да бъдат подавани в регионалните отдели „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или органите на МВР! Сигнали могат да бъдат подадени и в Зона ЗаКрила, които за сега работят в градовете София, Монтана и Шумен.