Представяне

 

Подготвен е доклад на български и английски език с резултатите от изследването.

Изследването се финансира от МТСП и Световната банка