Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури

Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури

Съгласно международните стандарти е необходимо правосъдието за деца да въвежда принципa за гарантиране на най-добрия интерес на детето. Проектът стимулира ролята на неправителствените организации в реформата на системата и прилагане на международните стандарти за дружелюбно към децата правосъдие, като се стреми:
•    да съдейства за прилагане на дружелюбно правосъдие към децата; 
•    да подкрепи изслушване/разпит на деца, жертви или свидетели на престъпления от обучени специалисти;
•    да осигури гарантиране на правата на децата при участието им в правни процедури в община Видин.
 
Проектът е изцяло иновативен, доколкото се опитва да подкрепи държавата в намирането на механизми за прилагане на международни стандарти за дружелюбно към децата правосъдие - регламентира се практиката по изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление и се създава пакет от междусекторни (интегративни) услуги.

Изпълнява се в периода септември 2013 – февруари 2014 г., в област Видин. Финансиран е от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество. Подкрепени са 32 деца и 20 семейства, както и 15 специалисти от област Видин.