Институт по социални дейности и практики (ИСДП) взе участие  в правно-дискусионен форум LexTalks 2023: Престъпление и наказание

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) взе участие в правно-дискусионен форум LexTalks 2023: Престъпление и наказание

Проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП и Звездица Ковачева, изпълнителен директор на ИСДП, бяха говорители на правно-дискусионния форум LexTalks 2023: Престъпление и наказание.

Събитието, което се проведе на 30 ноември 2023 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“, събра над 140 участници от различни институции, професионални и граждански общности. Презентации и мнения в дискусионните панели представиха съдии, експерти по възстановително правосъдие, експерти от сектор „Детска престъпност” към Главна дирекция „Национална полиция”, юристи, психолози, неправителствени организации, преподаватели и студенти по право, социална педагогика и др.

Проф. Петрова в своята презентация акцентира върху важността институциите да работят заедно в името на това да имаме по-дружелюбно правосъдие за децата. Звездица Ковачева представи предразсъдъците и потребностите на децата, родителите и институциите по отношение на ромските деца в досег с правосъдието

LexTalks 2023: Престъпление и наказание се организира от Национална мрежа за децата (НМД) и Мрежата за правна помощ на НМД.