„Зона ЗаКрила“ гр. Шумен се включи в превантивна програма в областта -„Предпазване на младите хора от престъпления

„Зона ЗаКрила“ гр. Шумен се включи в превантивна програма в областта -„Предпазване на младите хора от престъпления

Експерти то Детския център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“, гр. Шумен управляван от Институт по социални дейности и практики (ИСДП), заедно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни представиха теми, свързани с трафика на хора с цел сексуална или трудова експлоатация пред ученици от 12 клас.

Прочетете повече тук.