"Повишаване качеството на социалната работа в затворите" 2001-2002г.

Този проект се проведе с финансовата подкрепа на фондация "Отворено общество" и на Програма COLPI, Будапеща.

Проектът е с продължителност 12 месеца, от август 2001 г. до август 2002г. Проведени са десет обучителни семинари, девет с 60 участника и един с 15 за подготовка на супервизори (професионални консултанти) по програмата ОЕйСис(Offender Assesment Sistemys). Издадено е методическо пособие по работа със случай и за ползване на програмата.