Бдителни родители

Бдителни родители

Институт за социални дейности и практики обявява старт на кампанията „Бдителни родители” посветена на родителската отговорност и ангажираност по отношение на онлайн заплахите, които грозят децата.

 

Кампанията е информационна и се фокусира върху проблема със съблазняването на деца в Интернет.

Бихме искали да напомним, че онлайн съблазняването е манипулация, която цели скланяне на детето към създаване на материали с еротичен характер, а понякога и поканването му на среща с цел сексуална злоупотреба.

Извършителите избират за свои жертви деца, нуждаещи се от внимание, положителна оценка, признаване на собствената им стойност. С течение на времето привидната подкрепа към детето се превръща  в механизъм за въвличане в опасни отношения с непредвидими последици.

Родителите могат да защитят децата си от онлайн съблазняването по няколко основни начини – като намират време за разговор, съумяват да забележат нуждите на децата и се стараят да ги разбират, наблюдават внимателно поведението на децата си и знаят как да идентифицират тревожна промяна в него.

Мотото на кампанията е: „Родителството е предизвикателство. Внимавай да не пропуснеш нещо“.

Кампанията цели да постави фокус върху проблема с онлайн съблазняването, да посочи важността му и да апелира за превенция, като основен фактор в овладяването му.

Надяваме се да предизвикаме интерес в медиите, обществото и сред професионалистите.

ИСДП разполага с разработени сценарии за тематични срещи с родители и ученици, които може да предостави безвъзмездно при интерес.

 

Сайт на кампанията www.bditelniroditeli.com/

Фейсбук страница www.facebook.com/careful.parents.BG/

Клип www.youtube.com/watch?v=pPeD6W8HHd4