Представяне

Освен задълбочаване на уменията за оценка на правонарушители се въвеждат и специализирани програми за групова работа с млади затворници - Справяне с гнева и агресията, Развитие на уменията за справяне с проблеми и работа със сексуални правонарушители.

Проектът беше с продължителност 10 месеца и се финансира от програма Европейска инициатива за демокрация и човешки права.

С приключването му беше издаден наръчник в помощ на работещите с млади правонарушители "Групови специализирани програми".