Ателие по рисуване на керамика към съществуващото ателие по градинарство

Ателие по рисуване на керамика към съществуващото ателие по градинарство

Център за обществена подкрепа към Институт за Социални Дейности и Практики, заедно с децата от Център за настаняване от семеен тип, Никола Грозданов и социални педагози организираха ателие по рисуване на керамика към съществуващото ателие по градинарство на 08.03.2023 г. Проектът е осъществен с подкрепата на Национален фонд “Култура” по програмата “Творчески стипендии”.