INTERPRO

INTERPRO

Институт по социални дейности и практики е партньор в изпълнение на Проект „Обучителни предизвикателства на междупрофесионалността в социалната интервенция – ИНТЕРПРО“, финансиран от ЕС по Програма "Еразъм +", Стратегически партньорства.

Проект ИНТЕРПРО  цели да създаде модул/програма за обучение на студенти и практикуващи специалисти, развивайки техните компетенции за по-ефективно междупрофесионално взаимодействие в социалната сфера.

За целта експерти от ИСДП и партньорските организации - Университет Париж Нантер, Франция, Университет Лисабон, Португалия,  Висше училище по социална работа Брюксел, Белгия с научната подкрепа на университета Шербрук, Канада ще разработят обучителни инструменти, които се представят, тестват и валидират пред практикуващи и обучаващи се специалисти, участници в интердисциплинарни екипи по случаи на деца в риск.