Revis - 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ гр. София

Revis - 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ гр. София

„Важно е човек да се извни, когато осъзнае, че е тормозил съученик“, това споделя ученик в една от паралелките в 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ гр. София. Младежите вземат участие в дейностите по проект Revis и с оживление разказват за своите впечатления от проведените с тях упражнения. Възможността да мислят и говорят по темата за социалните норми в училищното общество им е помогнало да се поставят „в обувките“ на другия и да започнат да гледат една и съща ситуация с друг поглед.


Визията на младите хора, подкрепена от екип на училището, е за създаване на позитивна промяна по отношение на доверието между деца и значимите за тях възрастни. Отслабената доверителна връзка е тенденция, която бива наблюдавана от години. Често учениците срещат едни и същи трудности, но имат притеснения да говорят за тях. Създаването на Кутия на доверието e новият проект разработен от децата има за цел да предостави възможност на всяко дете да изкаже своето мнение или да потърси помощ и подкрепа в казус, който го занимава. Всичко това ще се случва абсолютно анонимно, а писмата ще бъдат достояние на екип от подготвени доброволци- ученици в училището в партньорство с училищния психолог. Всяко писмо ще бъде индивидуално разглеждано и дискутирано, а в определен ден от седмицата отговорът на екипа ще бъде публикуван на специално монтирани за целта коркови дъски. Вече са планирани три локации в учебното заведение, на които ще бъдат монтирани кутията и дъските. Основната идея е да се запази тайната на всеки, който праща своето „доверително писмо“.


Идеята вече е в ход, набавени са нужните материали, корковите дъски са монтирани и вече има първи заявки от ученици, които да влязат в екипа доброволци, които заедно да спомагат за създаването на една позитивна училищна среда, в която децата имат възможност да намалят напрежението, споделяйки проблемите си и намирайки решения на възникнали недоразумения, като това да бъде и един ефективен метод за превенция от агресивни прояви.


Училищният екип, осъществяващ инициативите по проект Revis споделя, че с тази идея се надяват да учениците да се почувстват по-приобщени към училищния живот, да се увеличи емпатията в децата и така да се допринесе за приемствеността и развитието на добрите практики в учебното заведение.